La Garantia Juvenil, un pont cap a una ocupació juvenil de qualitat.

0
119

La joventut del nostre país reivindica amb fermesa el dret a tenir els mecanismes necessaris per construir amb autonomia el seu projecte de vida. Els i les joves han fet sentir la seva veu no només en la defensa dels seus interessos individuals sinó també mostrant la seva solidaritat i activisme tant pels drets i les llibertats col·lectives, com per la justícia social; demostrant, així, el seu compromís polític davant la societat.

Malauradament amb la crisi de la COVID-19 l’atur continua afectant més als més joves (el 49,2% dels joves 16 a 19 anys està a l’atur, el 33,51% dels i les joves de 20 a 24 anys i entre les persones de 25 a 30 anys més del 10,9%).

El número que joves que reben algun tipus de subsidi o prestacions econòmiques ha crescut força entre les persones de 16 a 29 anys en situació d’atur, passant de l’11% al 18%. Aquest increment està relacionat amb les mesures de protecció social preses per fer front a l’impacte de la pandèmia en el mercat de treball.

 

Aquesta situació ha comportat que la taxa d’emancipació se situï en mínims històrics i caigui fins al 20,9%, 2,3 punts percentuals per sota del mateix trimestre de 2019.
L’atur i la precarietat són dos elements que acompanyen la vida de gran part dels i les joves de Catalunya, i hem d’afrontar el debat sobre quin mercat laboral volem, quins principis regnen el funcionament de l’economia i com volem que sigui la nostra societat.

Com a socialistes, el nostre objectiu és aconseguir una societat més justa, equitativa, feminista, eficient i sostenible on homes i dones cooperin entre si basant-se en els principis de llibertat, igualtat i solidaritat.

És per tot això exposat que ens sembla imprescindible reivindicar i convertir el programa de Garantia Juvenil, no només en un pla de xoc o de rescat puntual, d’aquells i aquelles joves que es troben sense cap mena de feina o sense estar cursant estudis, sinó en una eina per aconseguir la inserció estable al mercat laboral, proporcionant llocs de treball, pràctiques o formació que resultin de valor per al futur laboral, i personal, dels i les joves.

Tal com es va exposar a la comissió europea el passat juliol, és necessària una gran inversió per facilitar l’accés al món laboral i garantir l’ocupabilitat dels i les joves. 22000 milions d’euros per part dels estats membres, segons la Comissió Europea.

Entenem aquesta garantia juvenil com a una eina útil que permeti, a més dels recursos propis destinats al foment de l’ocupació a Catalunya, ajudar-nos desenvolupar les polítiques de joventut i d’ocupació juvenils com el que han de ser: un pont cap a una ocupació juvenil de qualitat.

Que respongui a les necessitats del moment actual, quant a la transició verda i digital i que permeti donar resposta a les realitats del mercat laboral, millorant la vinculació entre les necessitats del teixit empresarial i la formació i qualificacions necessàries.
Aquesta garantia juvenil ha de ser precisament això: la garantia perquè cap jove quedi enrere.

Per tot això defensem que cal apostar per una forta inversió que permeti, aquesta vegada, que el programa sigui un èxit a Catalunya.

Aquesta garantia juvenil ha de permetre:

• La incorporació i reincorporació dels i les joves menors de 30 anys al món laboral
• Capacitació formativa dels i les joves per donar resposta a les necessitats de diferents sectors amb sortides professionals. La transició ecològica i digital han de ser els motors d’aquesta capacitació i formació.
• Activar d’una vegada per totes el pla de retorn juvenil, aprovat al Parlament i encara sense desenvolupar al 100%.
• No més falsos becaris: La figura del becari ha de ser regulada com a fórmula on les empreses puguin obtenir l’ajuda del talent jove, però els treballadors/as obtinguin formació en el seu àmbit i una remuneració mínima per garantir les seves despeses.
• Fomentar l’emprenedoria entre els i les joves.
• Fomentar l’estabilitat laboral: fer una correcta fiscalització de l’ús de la Garantia Juvenil, garantint que aquesta s’inverteix en contractes estables i de qualitat mitjançant incentius a les empreses que vulguin avenir-se a aquestes fórmules de treball just i reglat.
• Donar publicitat al programa per tal que la joventut tingui coneixement suficient de la seva existència i importància.

La garantia juvenil ha de ser l’eina que ens garanteixi als i les joves no quedar-nos enrere. Entesa com a una oportunitat i no una eina en si mateixa, per transformar l’actual món laboral, adaptar-lo a les noves necessitats i prioritats que es marquen des d’Europa i garantir que cap jove, sigui d’on sigui, es queda enrere. Ha de ser un complement a les polítiques juvenils i d’ocupació de Catalunya, imprescindibles, que ens permeti aprofitar tots els recursos amb èxit.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here