EPA 3T/2018: “L’atur entre les persones menors de 25 anys, gairebé triplica l’atur mitjà de Catalunya”

0
226

EPA IIIT / 2018: “L’atur entre les persones menors de 25 anys, gairebé triplica l’atur mitjà de Catalunya”

Segons les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) – referents al, tercer trimestre del 2018, a Catalunya la joventut menor de 25 anys seguim patint els efectes d’una crisis econòmica que algunes persones es neguen a reconèixer.

Avui, ser jove a Catalunya segueix representant una penalització a l’hora d’accedir al món laboral tot i ser “la generació millor preparada” o, si més no, la millor formada.

 • A Catalunya hi ha 668.000 joves d’entre 16 i 25 anys. D’aquestes, el 46,58% són persones actives, és a dir, o estan treballant o es troben en situació de cerca activa de feina.

Si fragmentem aquest grup per franges d’edat, observem que, la major part dels i les joves de Catalunya que s’insereixen en el món laboral ho fan en les franges d’edats vinculades a la finalització de formacions superiors.

 • El 22,23% de la població activa jove té menys de 20 anys.
 • El 66,37% de la població activa jove té entre 20 i 24 anys.

Atur

Les dades de l’EPA del tercer trimestre de l’any, presentades el 25 d’octubre, reflecteixen l’estacionalitat del nostre mercat de treball i situen la taxa d’atur a Catalunya en el 10,63%.

 • Cal recordar que la reducció de l’atur en aquest trimestre és conseqüència de la temporada turística dels mesos de juliol, agost i setembre.
 • Un 81,19% dels llocs de treballs creats durant aquest darrer trimestre ho han estat en el sector serveis.
 • Tot i que la taxa d’atur entre homes i dones és similar a nivell general, la realitat és que la disminució de l’atur aquest trimestre ha estat un 76,68% femení. Aquesta dada ens preocupa especialment des de la perspectiva del gènere, ja que evidencia que aquesta contractació d’estiu -que definim com un tipus de treball fortament precaritzat i estacional- és majoritàriament femenina.

Atur juvenil

L’atur entre les persones joves a Catalunya, gairebé triplica la taxa mitjana d’atur, situant-se en un insostenible 31,1%.

 • L’atur entre les persones joves menors de 20 anys afecta al 39,5% del col·lectiu.
 • L’atur entre les persones joves d’entre els 20 i els 24 anys afecta al 22,7% del col·lectiu.

Els i les joves catalanes patim 20,5 punts més d’atur, que la resta de persones treballadores de Catalunya.

Si observem la taula de dades:

Atur (%) 2T/2018 3T/2018 3T/2008
Menors 25 anys 36 31,1 (-4,9) 25,2 (+5,9)
16 – 19 anys 49,7 39,5 (-10,2) 34,6 (+4,9)
20 – 24 anys 22,3 22,7 (+0,4) 15,8 (+6,9)
Mitjana 11,4 10,6 (-0,8) 8,8 (+1,8)

* Entre parèntesi, la variació respecte al trimestre anterior i l’actualitat

 • La taxa d’atur del 3T ha millorat respecte a la del 2T pels motius lògics exposats anteriorment, però si comparem les dades amb les de 2008 (en plena crisis econòmica) veiem com la taxa d’atur segueix molt elevada.
 • En el cas de l’atur juvenil, observem que en el darrer trimestre la taxa s’ha reduït en 4,9 punts, tot i que és 5,9 punts superior a fa 10 anys.
 • La reducció més elevada de la taxa d’atur juvenil es produeix en la franja d’edat de 16 a 19 anys, i en més de 10 punts, cosa que sembla refermar la idea de que correspon a llocs de treball creats durant la temporada estival i no de qualitat.
 • En canvi, els indicadors ens diuen que en la franja d’edat de 20 a 24 anys, l’atur puja, tot i que sigui lleugerament

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here